Sejarah Berdirinya Polres Tarakan

SEJARAH SINGKAT TENTANG BERDIRINYA POLRES TARAKAN DI TARAKAN

I. BERDIRINYA KANTOR POLISI TARAKAN

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di Tarakan terbentuklah Detasement Algemene Politie yang berkedudukan diKampung Enam Tarakan Kantor Polisi Tarakan, selaku Detasement Algemene Politis pada saat itu adalah HENNER ( Kebangsaan Belanda Peranakan Suriname ), sedangkan Wakil Kepala Polisi dijabat oleh Mr. WALLAPA ( Kebangsaan Belanda ).

Pada tahun 1946 Kepala Kepolisian Detasement Alghemene Politie G. HENNER naik jabatan sebagai pengawas Detasement Algemene Politie dan sebagai penggantinya adalan Mr. WALLAPA dan Wakilnya adalah Mr. SKENNAR ( Kebangsaan Belanda Peranakan Jerman ).

Kemudian pada tahun 1947 Detasement Algemene Politie Tarakan ditingkatkan statusnya menjadi Detasement Algemen Politie Berau dan Bulungan sedangkan kantornya masih berkedudukan di Kampung Enam.

Selanjutnya pada akhir tahun 1947 kantor Detasement Algemene Politie Berau dan Bulungan yang berkedudukan di Kampung Enam Tarakan dipindahkan ke Kampung Ladang Tarakan.

II. MASA I.S

Pada tahun 1948 Kepala Detasement Algemene Politie Berau dan Bulungan digantikan Oleh Hoofd Komisaris Politie VASQUES CRAMER dan Wakilnya IP. I MULYADI TRISNADIBRATA.

Kemudian pada tahun 1949 IP. I MULYADI TRISNADIBRATA diangakat menjadi Kepala Detasementy Algemene Politie Berau dan Bulungan, Sedangkan Hoofd Komisaris Politie VASQUES CRAMER dinaikkan jabatanyan menjadi Pengawas Detasement Algemen Politie Berau dan Bulungan.

Selanjutnya pada akhir tahun 1949AIP I AMBRAN diangkat menjadi Pejabat Sementara sebagai Kepala Detasement Algemene Politie Berau dan Bulungan karena IP. I MULYADI TRISNA DIBRATA dipindahkan Ke Balikpapan.

Kemudian pada tahun 1951 IP. I KUSNADI PRAWIRAKUSUMA diangkat menjadi Kepala Detasement Algemene Politie Berau dan Bulungan, sedangkan AIP. I AMBRAN kembali jabatan semula yaitu Kepala Bagian Detasement Algemene Politie Berau dan bulungan.

III. PERUBAHAN STATUS NAMA KANTOR POLISI DARI DETASEMENT ALGEMENE POLITIE MENJADI

Pada tahun 1952 Detasement Algemene Politie Berau dan Bulungan dirubah menjadi Polisi Wilayah Berau dan Bulungan di Jabat Oleh Komisaris Muda W.R. MAURITS dan Kantor Polisi Wilayah berkedudukan di Kampung Bugis Tarakan